2011-10-03

I dag har det varit lit ekaotiskt på jobbet så mycekt att göra och så mycekt som är störande då är det lätt att det blir struligt! Efter jobbet gick jag ut och gick med Marina. Stegtävlingarna jag deltar i peppar mig enormt! Vi gick 3 km….